içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

TAKRİR-İ SÜKUN KANUNU VE KEMALİSTLER

TAKRİR-İ SÜKÛN KANUNU VE KEMALİSTLER

 

Osmanlı sultanı 2.Abdülhamit'in basına uyguladığı sansürü her zaman her ortamda dile getiren, bunu acımasızca eleştiren Kemalistler, 4 Mart 1925 tarihinde ilan edilen Takrir-i Sükûn kanununu hiç dikkate almazlar.

 

Bu riyakârlığın, ikiyüzlülüğün ta kendisidir. Riyakârlığın, ikiyüzlülüğün önde bayrak tutanları Kemalistler Takri-ri Sükûn kanununu yok görürler.

 

İstiklal savaşının destekcileri öncü basını susturdular. Tevhid-i Efkâr, İstiklal, Aydınlık, Son Telgraf, Sebilul Reşat, Orak Çekiç Tanin, Vatan, Sada-yı Hak, Sayha, İstikbal gibi gazeteleri kapatıp Türkiye'de basın hayatında tekel oluşturdular. Kitap ve gazete kâğıtlarının satışlarını dahi kendi imtiyazlarına aldılar.

 

Anadolu topraklarında yaşayan anadilleri, kültürleri, halk bilimlerini(folklor),inançları kimlikleri yıllarca insan haklarına aykırı baştan sona anti-demokratik olan bu Takrir-i Sükûn kanun ile susturdular.

 

Kendilerine muhalif, kendileri gibi düşünmeyenlerin yurtiçinde yayınladıkları gazete, mecmua, dergileri kapattılar, kitapları toplattılar.

 

Yine kendi tek tipci politikalara uymayan, asimilasyoncu metotları eleştiren gazete, mecmua, kitap ve dergileri Türkiye'ye girmesini yasakladılar

 

Türkiye'ye girmesi yasaklanan gazete, dergi, mecmua ve kitaplardan Kafkasya coğrafyasına, Kafkas kültürüne, Kafkas halklarına yönelik yazılı basında nasibini aldı.

 

Özetle Kafkas coğrafyasına, Kafkas Kültürüne, Kafkas halkına yönelik yayın yapıp bu anti-demokratik kanununa takılan mevkuteleri şöyle sıralayabiliriz.

 

-Fransa’da yayınlanan '' Kafkas Eli'' mecmuası

-Polonya’da yayınlanan ''Yedi Yıldız'' gazetesi

-Fransa’da İngilizce yayınlanan'' Quarterly'' gazetesi

-İstanbul’da yayınlanan'' Kafkas Almanağı''

-Fransa’da yayınlanan '' Zarya Kafkas'' dergisi

-Fransa’da yayınlanan ''Yeni Kafkas'' mecmuası

-Yunanistan’da yayınlanan ''Yarın'' gazetesi

-Yunanistan’da yayınlanan ''Müdafai İslam'' gazetesi

-Bulgaristan’da yayınlanan ''Koca Balkan'' gazetesi

-Gürcistan’da Lazca yayınlanan ''Mçita Murutsi'' dergisi

-Abhazya’da yayınlanan  ''Apsnı Kapş'' gazetesi

-Suriye’de Latin harfleri ile yayınlanan  ''Çerkes Alfabesi''

-İngiltere’de yayınlanan ''The İslamic Review'' mecmuası

-Fransa’da Fransızca ve Rusça yayınlanan ''Kavkaz- le Causase'' dergileri

 

Bu listeyi daha da uzatabiliriz.

 

İnsanoğlunda EMPATİ duygusu en kutsal duygularından biridir. Empati duygusunu Kemalistlerde aramak şeytanda iman aramaya benzer.

 

Takrir-i Sükûn kanunu; dijital teknolojinin geliştiği, internetin yaygınlaşıp hızlanması ve kolaylaşması ile günümüzde uygulanması pratik görmesi mümkün değildi.

 

Sosyal medya ortamında bilgiye, habere ulaşmak artık çok kolaylaştı. Kemalistler artık teknolojiye ve anadilim, kültürüm, halk bilimim (folklor)kimliğim diyen halklara ve bu halkların çile çeken,eziyet gören kanaat önderlerine mağlup oldu.

 

Kemalist ve Sebaistlerin Türkiye coğrafyasında basın - yayın organları üzerindeki tekelleri ve imtiyazları dijital teknoloji ile sona erdi.

 

Günümüzde insanlık; bitkilerin ve hayvanların genleri ile oynamak, onları değiştirmeği suç olarak görmektedir hatta insanlıktan nasibini almış günümüz insanları sirklerde gösteri yaptırılan hayvanlara eziyet yapılıyor diye tepki göstermekte. Sirklerin kapatılması için kampanyalar düzenlemekte.

 

Takrir-i Sükûn Kanunu ile Kemalistler Anadolu toprakları üzerinde yaşayan halkların anadillerini, kültürlerini işlemelerine mani oldular.

 

Takrir-i Sükûn kanunu, Şapka kanunu, Soyadı kanunu gibi Anadolu topraklarında yaşayan halkların anadillerine, kültürlerine, halk bilimlerine, kimliklerine yönelik asimilasyon amaçlıydı.

 

ASİMİLASYON İNSANLIK SUÇU İSE İŞTE SUÇLAR İŞTE SUÇLULAR.

 

Erol Kılıç Kutalia

 

                          

Bu yazı 1525 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI