içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

ASİMİLASYONCU POLİTİKALAR İFLAS EDERKEN

ASİMİLASYONCU POLİTİKALAR İFLAS EDERKEN

Etileri, Sümerleri, Hattileri, Akadları, Sasanileri, Avarları, Alanları Etrüskleri,Urartuları,Kimmerleri,Asurları, Trakları,Süryanileri Keldanileri,Kürtleri, Arnavutları, Gürcüleri,Lazları, Hemşinlileri Zazaları,Boşnakları, Pomakları,Makedonları, Çeçenleri, Çerkesleri Abhazları çakma Türk yapan, hızlarını alamayıp Etibank ve Sümerbank'ı kuran, İtalyadan Musolini tipi faşist asimilasyon metodlarını ithal eden çakma Atatürkçü Kemalistlere kötü haberlerimiz var.

 

Anadolu topraklarında yapılan arkelojik kazılarda Roma ve Bizans kökenli eserlerinin çıkmasından korkanlar, çıkan tarihi eserleri gizleyip bunları bir şekilde yurtdışına gönderenler, Osmanlı arşivlerini Bulgaristan’a plase eden asimilasyoncu Kemalistler; Abhazların, Adigelerin, Avarların, Lezgilerin, Osetlerin (Alanlar), Çeçenlerin Gürcülerin,Arnavutların, Boşnakların,Süryanilerin,Kürtlerin, Bulgarların Makedonların, Zazaların literatürü (Edebiyatları) oluşmuş, artık yüzlerce şairi, yazarı, tarihçileri, etimologları, sanatçıları ve sosyologları var.

 

Bu halkların şair ve yazarlarının, sanatçılarının yüzlerce eseri yayınlanmış ayrıca onlarca yabancı dile çevrilip okuyucu, dinleyici ve izleyicilere sunulmuştur.

 

Günümüz sosyologları şu ilkelerde birleşiyorlar. Literatürü (Edebiyatı) oluşmuş halklar, dijital teknolojinin gelişmesi, iletişimin kolaylaşması internetin yaygınlaşması ve hızlanması ile hem otohton azınlık halkların hem diasporik halkların ulusal kimliklerini unutturup onları asimile etmek artık oldukça zorlaştı. Irkcılığı, milliyetcilik sanan asimilasyoncular modanız geçti renkleriniz soldu, asimilasyon metodlarınız işlevsiz kaldı.

Geçmiş olsun ama başınız sağ olmasın.

Kemalistler, siz bizi yıllarca yok saydınız ama biz yok olmadık çünkü bizim binlerce yıllık bir anadilimiz,bir kültürümüz,bir halk bilimiz (folklör),halk olarakda ayrı bir kimliğimiz vardı.

 

Bizim yüzlerce yıl önce oluşmuş binlerce eseri olan literatürümüz (edebiyat) vardı

Bizim yüzlerce yıl önce oluşmuş halende devam eden ulusal bir mimarı kimliğimizde vardı.

Bu ulusal mimari kimliğimizle yaptığımız evlerle dahi birbirimizi tanıyorduk.

Tek dil,tek kültür,tek kimlik artık sizlere ömür.

Yaşasın asimilasyon metodlarına karşı direnen halklarımız ve onların çilekeş kanaat önderleri.

Yaşasın halklarımızın kardeşliği.

Her dönemde her devirde, her askeri ve sivil darbe sonunda ATATÜRK ticareti yapan Kemalistler, asimilasyon metodlarınız artık iflas etti.

Artık konkardato değil iflas ettiğinizi ilan etmelisiniz. İflas ilanınızda da yıllarca anti-demokratik bir biçimde mağdur ettiğiniz Anadillerden, kültürlerden, kimliklerden özür dilemelisiniz.

 

 

Bu yazı 183 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI